Udostępnij na:

🎁 ZACZNIJMY ‘od początku’ 🎁

Narodziny oznaczają początek życia i są zawsze momentem najbardziej odległym od chwili śmierci. Zatem okoliczności narodzin (porodu) stanowią swoisty wzorzec, według którego mózg będzie kierował naszym losem starając się zawsze przedłużać życie.

Za każdym razem, gdy przeżywane sytuacje będą dla człowieka niekorzystne, mózg będzie włączał program zapisany w trakcie narodzin, bowiem on w 100% gwarantuje przeżycie.

Poród to nie tylko moment wyjścia z łona, ale również wszystkie okoliczności mu towarzyszące. To między innymi zachowanie lekarzy i położnych, to czas trwania porodu, ewentualna konieczność wywołania porodu, lewatywa, znieczulenie, owinięcie pępowiny wokół szyi, poród pośladkowy i wiele innych okoliczności.

Poniżej opisuję pokrótce potencjalne następstwa określonych sytuacji związanych z porodem:

🔹moment wyjścia dziecka z łona matki – ma decydujący wpływ na życie człowieka. W języku angielskim poród brzmi identycznie jak praca – labor. A więc jego długość i trudność pokazuje jak będzie wyglądała zarówno nauka jak i praca człowieka. Jeśli poród trwa krótko i nie jest skomplikowany – człowieka w przyszłości będzie cechowała impulsywność, spontaniczność, sukces i łatwość osiągania celów. Jeśli jednak akcja porodowa trwa bardzo długo i łączy się dodatkowo z pewnymi komplikacjami zagrażającymi życiu, mózg noworodka zapisuje program „praca zabija”. Może to generować porażki i trudne osiąganie założonych celów. Im dziecko dłużej wychodzi z łona tym trudniej później zdobywa środki do życia. Każdy przedłużający się i jednocześnie bolesny poród tworzy matrycę, zgodnie z którą praca również jest długotrwała i bolesna.

🔹 lewatywa przed porodem może być dla kobiety bardzo nieprzyjemna i upokarzająca, co może generować program zażenowania i wstydu podczas wykonywania przyszłych obowiązków.

🔹 lekarz podczas porodu zleca dodatkowe badania – w przyszłości wszystko będzie trzeba powtarzać (egzaminy, sprawdziany), cel będzie osiągany za drugim razem, będzie potrzebny dodatkowy termin itp.

🔹 poród indukowany (wywołany) – powstaje program: jeśli nikt mnie nie popchnie, to nie zrealizuję swoich planów. Najczęściej takie dziecko musi być „popychane”, „zaganiane”, bo samo nie zabierze się do pracy (nauki). Czasami też ma wrażenie, że nie robi czegoś z własnej woli.

🔹 lekarz przekłuwa worek owodniowy – a więc matka potrzebuje pomocy z zewnątrz aby urodzić. Tak też może dziać się później w życiu dziecka – będzie wymagało pomocy osoby trzeciej, bo wykonać swoje zadanie. Jeżeli natomiast matka nie zgadza się na przekłucie pęcherza, ale mimo to lekarz go przebija – dziecko nie będzie znosiło autorytetów.

🔹 opóźniony poród – dziecko będzie wszystko odkładało na późniejszy czas (egzaminy), praca musi być ciężka, długotrwała.

🔹 znieczulenie zewnątrz-oponowe – ważne jest, odczucie matki. Jeśli była konieczność, by ulżyć matce, wówczas gdy pojawia się w życiu problem, zaistnieje potrzeba zażycia środka, który sporawi ulgę (narkotyk – endorfiny). Jeśli natomiast matka zażądała znieczulenia, bo boi się panicznie bólu – to dziecko również w życiu ciężko będzie znosić wszelki ból, a nawet najmniejszy będzie urastał do rangi dramatu. Jeśli matka zdecydowała się na znieczulenie, bo czuła się już zmęczona porodem, to dziecko będzie miało problemy z koncentrowaniem się na wykonywanej pracy.

🔹 matka traci przytomność podczas porodu – dziecko uczy się, przygotowuje do czegoś i nagle dostaje „amnezji” – nie wie po co tu jest, co tu robi.

🔹 lekarz, pielęgniarka, położna stanowią wzorzec przyszłych nauczycieli, szefów. Jeśli matka boi się zadać pytanie w czasie porodu – to dziecko w szkole będzie się bało zadawać pytania nauczycielowi. Będzie się bało, że jego pytanie (bądź wypowiedź) będzie złe.

Źródło fb/ Totalna Biologia


Udostępnij na: